Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filtrace v akváriu

 

Pro úpravu akvarijní vody se používají filtry. Filtr proto, protože vodu filtrujeme přes různé hmoty, které zachycují, odstraňují nebo ovlivňují vodu v nádrži. S použitím filtru voda vydrží déle "čerstvá" a napomáhá k odbourávání škodlivin ve vodě.

Existuje celá řadu filtrů co do velikosti (objemu), druhu použití, technického řešení, apod. Zde se dozvíte o běžných druzích něco málo informací, aby výběr byl racionální a uvážlivý.

Akvarijní filtry rozlišujeme na dvě skupiny: Vnitřní (interní), Vnější (externí). Ty mohou být buď: elektrické (poháněné vrtulovým čerpadlem) nebo poháněné vzduchem. Dále pak na: Mechanické (odstraňují z vody mechanické nečistoty), Chemické (odstraňuje z vody rozpuštěné látky) a Biologické (využívá "užitečné bakterie", které přeměňují škodlivé látky na méně škodlivé). Elektrické filtry jsou modernější, dražší, účinnější a výkonnější a ty poháněné vzduchem se dnes prakticky nepoužívají (jen ve starých nádržích o malém objemu).

1) Vnitřní filtr poháněný vzduchem

Tento typ je tím "prvním průkopníkem", který posunul akvaristiku zase o krok dále. K jeho provozu potřebujete vzduchovací motorek. Skládá se z trubice, do které přivádíte vzduch, molitanové vložky, vzduchovací hadičky a vzduchovacího kamínku. Funguje na principu stoupání vzduchu. Vzduchové bublinky přivedené do filtru stoupají k hladině a stahují s sebou vodu, která musí projít skrz filtrační materiál. Toto provedení filtru má mnoho technických obměn a dá se různě kombinovat. Např. dvojité i trojité filtry, různé velikosti a tvary.

Výhody: je v tom, že je opravdu velmi levný a nečiní potíže si ho vyrobit podomácku.

Nevýhody: nevýhod je hned několik. Zaprvé potřebujete vzduchovací motorek, který není vždy potřeba. Dále kazí vzhled nádrže a asi tou největší nevýhodou je ten fakt, že když budete filtr čistit a vyndávat z nádrže, všechny nečistoty obsažené v molitanu vám "sjedou" do vody a akvárium je opět kalné. Dá se to vyřešit tím, že pod molitan dáte ve vodě igelitový sáček a pak teprve filtr vyndáte.


2) Vnitřní elektrický filtr

Je modernější obdoba toho zmiňovaného nahoře. Funguje na stejném principu s tím rozdílem, že pro pohyb vody skrz filtrační materiál, se nevyužívá vzduchových bublinek, ale vodního vrtulového čerpadla.

Všechny tyto filtry tohoto typu jsou prakticky stejné, mění se pouze design, kapacita a výkon. Většina jich má navíc i možnost připojit k vyústění filtru vzduchovací hadičku (je součástí filtru) a tím nádrž zároveň i vzduchovat. Proud tryskající z vyústění, strhává vzduch v hadičce a "rozprašuje" ho po nádrži. Vesměs jsou všechny interní filtry vhodné pouze k mechanické filtraci (viz. níže). Objem filtračního média a výkony se pro jiný způsob filtrace příliš nehodí. Na každém obalu by mělo být napsáno pro jaké objemy nádrží je filtr vhodný. Také sami si můžete posoudit je-li filtr vhodný zrovna pro vaše akvárium. Hodinový průtok by se měl pohybovat od 1 až 5 násobku skutečného objemu vody v nádrži (např. 300 litrová nádrž = cca. 250 litrů vody, čili průtok filtrem volit od 250 - 1250 l/h). Výkon filtru stanovujeme s přihlédnutím na stav rybí osádky, celkové účinnosti filtrace a frekvence čištění. Přerybněná akvária logicky vyžadují nutně filtry o vyšším výkonu. Mnohdy jsou však údaje udávané výrobcem zkreslené, protože hodinový průtok je měřen bez zátěže a je ideální. Reálný průtok je pak mnohdy menší. Sám jsem měl externí filtr EHEIM s průtokem 440 l/h (dle výrobce), ale já naměřil v provozu 257 l/h. Vše zpomalují filtrační náplně a znečištění filtru.

Výhody: výkon vs. cena, relativně malá hlučnost, možnost vzduchovat bez vzduchovacího motorku, u těchto typů už není tak markantní to, že vám "sjedou" exkrementy v náplni zpět do vody

Nevýhody: kazí vzhled nádrže, cena


3) Vnější elektrický závěsný filtr

Tento druh filtru je "o krok dál" co se týče technického řešení. Už není vně akvária a neruší vhled. Visí za akváriem. Vodu z akvária si nasává sám díky silnému čerpadlu. Provoz je takřka bezproblémový a údržba také. Sám jsem jeden výrobek tohoto druhu vlastnil a byl jsem s ním nadmíru spokojen. Jediná potíž nastává u větších nádrží, které mají pro svou velikost (respektive délku) nalepené u horního okraje vyztužovací pásky skla. Filtr se poté nedá zavěsit na zadní stěnu, pouze na boční (dovoluje-li to prostor, technické řešení krytu, apod.).

Výhody: nekazí vzhled nádrže, větší objem filtrační hmoty

Nevýhody: voda vytékající (spíše ale padající) z filtru způsobuje silné víření, cirkulace vody není dostatečná, protože voda vytékající z filtru padá ihned pod nasávání (viz. obrázek).

5) Kýblové externí elektrické filtry

Jsou ty nejmodernější filtry na trhu. Provedení je zcela unikátní, velice pohodlné a chod relativně bezproblémový. Tyto filtry se hodí do akvárií s velkým objemem vody, kde je potřeba vysoký výkon spolu s vyšším objemem filtračních hmot. Za kvalitu se ale také platí. Cena těchto typů filtrů začíná na hranici několika tisíc korun (ty nejvýkonnější a nejmodernější stojí i 5 000 - 10 000 kč - záleží na značce). Tyto filtry se dají, díky dlouhým přívodním i odvodním hadicím, postavit až na zem pod akvárium, aniž bychom se museli bát vytečení obsahu akvária ven. Mnozí akvaristé si také myslí, že se tímto snižuje výkon filtru, ale není to pravda. I když je filtr i o metr a více níže, než je hladina v akváriu, neodrazí se tento rozdíl hladin na výkonu. Proč? Protože filtr a akvárium tvoří uzavřený systém (díky vodotěsným částem), tlak je v obou systémech stejný a čerpadlo nemusí překonávat žádný rozdíl. Čištění je také pohodlné, protože pouze přenesete "kýbl" i s náplněmi kam potřebujete a jednoduše vše vyčistíte. Konkrétní zkušenosti s různými typy nemám, protože jsem nikdy takový druh filtru nevlastnil. Přišlo mi dost nerozumné dávat tolik peněz za filtr, když to jde vlastními silami sotva za třetinu ceny.

Výhody: snadná manipulace, mohutný výkon, nenápadnost.

Nevýhody: cena


6) Půdní filtr

Půdní filtrace je zvláštní a relativně nový druhy filtrace vody. Řadí se mezi biologickou filtraci. Určitě bylo mnoho sporů, jestli do akvária půdní filtr instalovat či nikoliv, ale podle mě to určitě smysl má. A hned několik:

Lépe a rychleji odbourávají dusíkaté látky (dusitany, dusičnany, amoniak, fosforečnany) z vody. Vylučováním, zbytky krmiva se do vody uvolňují škodlivé látky, které vytvářejí bakterie, jenž požírají ony zbytky a výkaly. Na dalších užitečných bakteriích (aerobní nitrifikační bakterie) je pak nebezpečné látky "předělat" na méně škodlivé, které už nejsou pro ryby v malé míře toxické (např. Amoniak -> dusičnany). Velmi nebezpečný amoniak je produktem rozkladu bílkovin a je vylučován z těla močí.

Půdní filtr funguje na principu "volného dna". Pod veškerý písek v nádrži se dá rošt, který je propojen a tvoří systém chodbiček a cestiček. Tím se zajistí rozvod vody po celém dně. Trubice napojená na půdní filtr čerpá vodu buď z pod dna ven nebo z nádrže pod dno (tzv. obrácený systém). Jednoduše na dno trubice hodíme vzduchovací kamínek napojený na vzduchovací motorek a pustíme. Stoupající vzduchové bublinky s sebou strhnou vodu a začne koloběh. Voda pak může procházet skrz písek a tím se filtruje i přes samotný písek, ale hlavně přes "užitečné bakterie". Funguje to asi takto: Zhruba po měsíci provozu nové nádrže se dno (písek) osídlí bakteriemi různých rodů. Důležité je zajistit v nádrži kyslík, aby bylo akvárium aerobní. Poté může celý neuvěřitelný koloběh začít - Ryby v podobě moči vyloučí amoniak, bakterie rodu Nitrosomonas přemění amoniak na dusitany a poté bakterie rodu Nitrobacter dusitany na dusičnany. Pro lepší předstvu: dusitany jsou toxické od koncentrace 0,1 mg/l a dusičnany u citlivých ryb (rod Apistogramma) od koncentrace 20 mg/l (pro odolnější ryby není problém snášet i koncentraci 120 mg/l). S přibývajícími dusičnany, ale také roste "živná půda" pro řasy.

Výhody: rychlejší odbourávání dusíkatých látek

Nevýhody: ucpávání filtru, nesnadné čištění, malá nosnost


Filtrační média:

Se používají především jako náplně do filtrů. Mohou to být různé materiály, tvary a velikosti. Zmíním se o těch nejběžnějších. Tou nejznámější náplní je molitan. Vyrábí se v několika jemnostech a hodí se téměř do každého filtru. Má ovšem jednu nevýhodu - po delší době ve vodě se rozpadá. Dalším médiem můžou být různé pórovité "houby" - polyuretanové pěny, které jsou zbavené fenolu. Jejich hrubost dovoluje osídlení bakteriemi a napomáhá tak odbourávání škodlivých látek v akváriu. Tento materiál obzvláště je ideální do biologických filtrů. PU pěnu (také Bioakvacit, modrý molitan, biomolitan, apod.) se dá zakoupit přímo v akvaristice či u firmy, která se zabývá jeho výrobou. Konkrétně tedy firma Eurofoam, s. r. o.. 1dm3 stojí 19 Kč bez DPH + poštovné 124 Kč do hmotnosti balíku 2 kg. Dodávka do 14 dnů. Osobně jsem přes tuto firmu nákup uskutečnil a byl jsem velice spokojen. Vřele doporučuji!

Už méně používané jsou chemické náplně: aktivní uhlí, keramické válečky. Aktivní uhlí odbourává - zachycuje chemické složky vody. Např. léčiva (proto v době léčby ryb aktivní uhlí nepoužíváme a vypínáme filtr). Keramická vložka blahodárně ovlivňuje vodu a je živnou půdou pro prospěšné bakterie. Dále jsou to média, která vodu ovlivňují i viditelně. Různé výluhy - rašelinové, apod. Ty ovlivňují pH vody a její barvu. Používají se hlavně v době tření (tetry).

Náplně musíme pravidelně čistit, protože jejich zanedbáním by mohlo dojít v nádrži ke katastrofě. Musíme si uvědomit, že filtrem protéká všechna voda v akváriu a někdy i několikrát za hodinu. Je-li filtr značně zanesený a jeho čistící schopnost je už dávno minulostí, začne vodu více znečišťovat. Na druhou stranu časté čištění také není zrovna vhodné. Určité mikroklima ve filtru se rozvine po několika dnech. Např. média, která slouží k osidlování užitečných bakterií pereme v ruce pouze jemně a ne v chlorované vodě (nejlépe vodou z akvária).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

prosba

(Hanz, 18. 9. 2008 20:48)

Zdravim lidi, potřebuju prosim zjistit jestli se vůbec vyrábí filtr na akvárko co má 4 000litrů, nemůžu ho nikde sehnat:-(, jestli o nějakym víte tam mi napište billy36@seznam.cz díky za odpověď:-)